Skulpturfestival 2019

Skulpturfestival 2019 är ett evenemang som håller på från mitten av maj till september slut där samtida svenska skulptörer ställer ut drygt trettio verk i Oxelösunds centrum och Stjärnholms skulpturpark.

Skulpturutställningen är den röda tråden och kring den arrangeras ett antal aktiviteter i form av workshops, seminarier, föredrag, guidningar, dans, teater  och samtal.

Föreningen Stjärnholms Skulpturpark, Svenska skulptörförbundet och Oxelösunds kommun genomför en utställning på fyra platser i kommunen under sommarhalvåret 2019. Deltagande konstnärer är medlemmar i Svenska skulptörförbundet och temat för utställningen är Hållbarhet. Projektägare är föreningen Stjärnholms skulpturpark.

Konsten är ett medel att upptäcka vår omvärld och vårt inre. Den skänker ytterligare dimensioner till människans liv genom att utmana henne att se sin omgivning på ett nytt sätt. Genom att visa olika uttryck, material och tekniker vill projektet förmedla hur mångfacetterat skulpturbegreppet är. Den konstnärliga utmaningen finns där också för konstnären som har platsen och temat att förhålla sig till.

En del i projektet är att kring det skulpturala uttrycket i den offentliga miljön skapa samtal om hur konsten påverkar samhällsbyggandet både i det fysiska rummet och mänskliga sinnet.

Skulpturfestivalen har stor tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.