Vi

Länge antogs att ensamhet var något som främst påverkar människan psykiskt, men idag vet forskarna att gemenskap har stor betydelse för vårt kroppsliga välmående och att ofrivillig ensamhet kan göra oss fysiskt sjuka. Vi har alla ett behov av att få dela ett sammanhang, som utvecklar oss och som skapar utrymme för utbyte.

Människor behöver samtala med andra för att både bättre förstå sig själv och för att förstå andra. Då råder rätt förhållanden för att kunna utmanas positivt och att för få till en utveckling. Det är just tillsammans som människor har bäst förutsättningar att dels överleva, dels bygga en grund för något hållbart. Vid skapandet av relationer präglade av tillit, väcks den inre motivationen och där har vi möjligheten att påverka varandra till att vilja något.

”Vi” är framhuggen ur diabas, som är en mycket hård stensort med en hög grad av motståndskraft och hållbarhet. Materialets egenskaper reflekterar därmed verkets tematik. Det är först tillsammans som vi kan hantera problemen och konsekvenserna av den mänskliga utvecklingen och skapa hållbarhet både för samhället i stort och för oss själva som individer.

Nimar arbetar främst med skulptur och oftast i material som lera, sten, papper, brons och glas. Valet av material är grundläggande för hennes arbeten och hon drivs av att på skilda platser utgå ifrån det som återfinns just där. Verken kan antingen vara abstrakta eller figurativa, men oavsett uttryck undersöker Nimar skilda känslor, stämningar och karaktärsdrag – ofta just de som kan uppfattas som allmänna.

www. yvonnenimar.com