House of wisdom  skulptur av alabaster och bladguld, 30x35x35 cm

House of Wisdom – Viktor Korneev

”Vi behöver visdom för att ta hand om vår planet. Vår planet är vårt hem, vårt hus.”

 

Om mitt konstnärskap:

Jag intresserar mig för balansen mellan den externa formen och dess interna innehåll. Skulpturens yttre och inre väsen är i kontinuerlig växelverkan och ömsesidigt utbyte. Skulptur väntar på publikens tankar och känslor,livets andetag. Skulptur får mening endast i samspelet med tittaren. Allt är möjligt, konstnären skapar en ny värld, och bjuder in betraktaren att delta i denna process. Kanske är fantasi det mest naturliga sätt att känna världen.

www.instagram.com/korneevvictor/