” Tegelrenässans ”

Utförd i danskt kolbränt tegel från Petersen Tegl, Sönderjylland, Danmark

TANKAR KRINGEN TEGELSKULPTUR

TEGEL ÄR LIVSKRAFT . Som byggnadsmaterial 1000-årigt. Tradition från gamla Babylon inspirerade Europa, speciellt under medeltiden, då
tegel arkitektur dominerade Hansastäderna runt Östersjön.

I mitt konstnärliga arbete med tegel vill jag försöka utnyttja den historiska erfarenheten och de många variationer , som den brända leran ger.

Tegelmaterialet ger unika möjligheter , att skapa konstnärliga gestaltningar, som förblir historia i en levande framtida miljö.
Ett ekologiskt, miljövänligt material, som förblir hållbart i århundraden och som idag fått en renässans.

Mina tegelskulpturer beskriver ofta naturen i ett oändligt tidsperspektiv, som ger arkeologiska associationer med historiska och arkitektoniska
möten.

”TEGELRENÄSSANS ” kan upplevas som ett symboliskt minnesmärke med spår från en svunnen tid och som integrerad del av ett framtida
kulturlandskap.
Denna skulptur kan även förmedla idéer om vidare studier av arkeologi och arkitektur i närmiljön.
Jag vill visa teglets poesi, magi och konstnärliga egenskaper, som kan inspirera till närstudier och upplevelser som drömmar i tid och rum.

www.viotti.se