Hönan och Ägget
Närhet till djur och natur / förståelse för kretslopp / den gamla småbrukstraditionen i jordbruket / närproducerat / naturmaterial / inget köp och släng / långsiktig hållbarhet / förståelse för livet / tid till reflektion och eget tänk / lugnare tempo / att ge sina lunchmatsrester till hönsen och få ägg tillbaks till frukost!

Vilken klimatpåverkan har sten, brons, höns och ägg?

Skulpturen ”Hönan och ägget” är ett samarbete mellan bronskonstnären Kerstin Merlin Eriksdotter och stenskulptören Ulf Johnsson.

Kerstin Merlin Eriksdotter – Artist Statement

Kerstin Merlin Eriksdotter arbetar främst med skulptur, gärna i brons, men även med mosaik, måleri och teckning. Kerstin intresserar sig för de känslor formen i sig uppväcker i våra sinnen, och vice versa, dvs hur en känsla tar sig uttryck i form. Starka emotioner är bränslet i hennes skapande. Hon rör sig i ett såväl figurativt som abstrakt motivlandskap. Verken utmärks av hoppfull nyfikenhet, lekfull rörelse och en glimt av humor. Betraktaren kan förnimma bakomliggande tankar om livets ursprung, resa och destination, om vad som ger mål och mening med vår färd.

Kerstin är verksam i Göteborg, där hon utför hela arbetet med sina bronsskulpturer.

Hemsida: www.merlin.se

Ulf Johnsson – mina stentankar

Jag skapar mina skulpturer på Konstnärernas kollektivverkstad i Bohuslän som är en internationell stenverkstad för konstnärer. Här har jag varit verksam under femton års tid. Än så länge har jag bara skrapat ytan på ett stort berg och inför varje stenblock som jag möter, ställer jag frågan: Vad vill du bli? Det är märkligt att en tung och otymplig stenbumling kan bli en smäcker skulptur, men då har man kanske huggit, sågat och slipat bort mer än 80 % av ämnet. Resultatet kan bli lika evigt som våra förfäders stenyxor, men samtidigt totalt återvinningsbar av naturens egna krafter.

Hemsida: www.ulfjohnsson.se