Atlantis återuppstår

Myt eller verklighet vet man ej men om staden försvann i havsdjupen berodde det kanske på jordbävning. När den nu återuppstår är det i en ny starkare skepnad och i modern hållbar formgivning.

2,4 x 1,2 x 1,2m ca 150kg

Tommy Widling har varit verksam som skulptör sedan 1964. Han arbetar med svetsning av rostfritt stål samt aluminium och under senare år även med glacerat stengods.
Många resor tillJapan har inspirerat och påverkat arbetet, nya uttryckssätt och material har tillfogats och givit nya öppningar i skapelseprocessen.