Var med och bidra till ett historiskt evenemang som skapar samtal och en bättre gemensam framtid. 

Ange Skulpturfestival, ditt Namn och bokstav motsvarande sponsringssteget och mejla oss motsvarande information med dina kontaktuppgifter eller ring.

A   100 kr – Årsmedlemskap i Stjärnholms skulpturpark. Ange ditt namn samt “ny medlem”.
B   1 000 kr – Namn/logotype på hemsidan och informationsmaterial.
C   5 000 kr – B + logotype på beachflagga
D   7 000 kr – B + C + Privat guidning för grupp på 10 personer.

E    Valfritt belopp – Kontakta oss så skräddarsyr vi en sponsringslösning som passar just ditt företag.

Alla inbetalningar görs till bankgiro  Sörmlands Sparbank 433-7853
Swish 123 646 9803