”Akilles”

I Grekisk mytologi den främste krigaren, för mig en symbol för att vilja prestera och leverera sitt yttersta i allt vi företar oss, dock får det inte ske på bekostnad av jordens resurser.

Akilles Foto Pontus Ersbacken

Hållbarhet

Bara metallen i sig självt är ett stabilt gammalt hållbart ämne och SSAB plåtar som skulpturen är tillverkad av levererar några av de tuffaste stålplåtar man kan använda sig av idag.

Stålet är liknelsen kring att Akilles troddes vara odödlig. I det att skulpturen har ett hårt pansar i kombination av ett vasst och spretigt uttryck illustrerar den för mig den kapacitet vi människor besitter av att både kunna bygga upp starka infrastrukturella lösningar men med kraft också kunna rasera sin omgivning.

Roboten är en referens till vårt samtida samhälle där vi strävar att optimera och automatisera våra arbetsuppgifter. Vår maskinella avbild som outtröttlig arbetar dygnet runt som allt mer ersätter det fysiska arbetet så att vi i det långa loppet kommer kunna fokusera vår livstid till att utveckla oss själva. Mer tid kommer ges till kultur och filosofiska tankar om vad vi människor har för plats i universum.

Med mer teknik och framsteg inom forskning kommer också nya och innovativa lösningar i slutändan göra att vi inte längre kommer behöva kriga om makten över resurserna. När alla har tillgång till de basala behoven, infrastrukturella hjälpmedlen och arbete är något maskinerna gör på egen hand tror jag vi får ett mer gemensamt och tolerant samhälle.

Den rostiga patina stålet får med tiden är en påminnelse till oss om att inget varar för evigt. Utan vi behöver omtanke, om ett hållbart samhälle ska fungera måste alla vara medvetna om vad konsekvenserna blir av att slösa med jordens resurser.

Robottekniken är också ett bevis på otroligt bra samarbete mellan många ingenjörer från flera nationer med olika specialområden för att få helheten att fungera. Om vi vill rädda planeten kommer ett långt större samarbete internationellt krävas.

Roboten må ha en skrämmande aura men som med all ny industriell teknik som har skrämt befolkningen inför det nya genom historien kommer säkerligen nästa tekniksprång skrämma oss ytterligare.

 

Inspirerad av film och tv-spelskultur. Tillverkad år 2009 Stålplåtar från SSAB, 10/12mm, gaskuren och pinnsvetsad.
Höjd ca 4,5m
Längd 2,5m
bredd 2,5m
vikt 2 ton