Fjäder – Obelisk
Är både dialektisk och en paradox. Kontraster och fragment som bildar en hållbar helhet. Fjäder och sten har ett symboliskt värde rituellt, mytologiskt, historiskt och naturvetenskapligt (tex Ikaros och Sisyfos) (luft – materia)
Obelisk, kontakt med solen, gudom, vakt, hyllning, minne, tid (solur, soluppgång)

Vi människors förhållande till utveckling, teknik, natur, varandra och detta kommer till uttryck i verket. (symboliskt, i material, funktion m.fl)
Människan, kropp och psyke som utgångspunkt.

Foto: Peter Dewoon

Att processen (skapandets möjligheter i arbetet, intellektuellt och hantverksmässigt) är viktigast.
Dialogen (samtalet) med stenen (materialet) och ämnets möjligheter
Övrigt: Rörelse, förskjutningar, fragment, rytm, ursprung, strukturer, valörer, tiden och komposition. För att nå det inre, uttryck och det aktuella.
Det aktuella är alltid passerat
Jämför med musik som bara existerar när det framförs.