”Hen”

Hen uttrycker en tvetydighet av olika karaktär. Den tunga marmorskulpturen upplevs lätt i sin form, trots att den vägen flera hundra kilo, där den balanserar på en liten punkt på den svarta sockeln i diabas. Det är en monumental, vertikal skulptur som öppnas av spalten i dess mitt vars transparens väcker nyfikenhet. Hen är tvåsidig där den ena sidan uttrycker det feminina och med en mjuk övergång som går in i formen. Den motsatta sidan har en skarp utstickande arkitektonisk form som kan associeras med maskulinitet. Mittstycket i Carraramarmor, är delat och man kan se stenens mönster vandra från den ena till den andra sidan.

Hen är 183 cm hög, 48 cm bred och 35cm djup. Den består av svensk blå Ekebersmarmor, Carraramarmor och en sockel i diabas från Småland