Lilla Elefanten

Solidaritet och kärlek – skapar hållbarhet
Elefanten, ett så fint och mycket gammalt
djur lever i flock, med sina kvinnliga släktingar.
Flocken leds av familjegruppens äldste
medlem, Matriarken. De sociala banden är
mycket starka. Elefanterna känner både glädje
och sorg, och försöker hjälpa de som skadas i
gruppen, de kan stanna kvar i dagar vid någon
som dött, som de då begraver med kvistar och
löv. Elefanter som varit åtskilda en tid visar sin
glädje när de återses genom att smeka
varandras snablar och trumpeta.

Ekebergsmarmor
120 cm hög

Hur tar vi hand om varandra?
Vad är hållbarhet i relationer?
Vad behöver vi?

Mina material är: marmor, gjutningar i brons
eller järn från lera eller vax. Ofta är motiven
inspirerade minnen och fragment av
barndomens lekar.
Min ”Lilla Elefanten” är en lekskulptur gjord i
Ekebergsmarmor, man kan rida på den och
åka ruschbana nerför snabeln.