Glas, ett stark och skört material. De fyra Behållarna är ”hållbara”, samtidigt som det är oklart hur länge något som finns i dem kan hållas kvar i dem.
Glasbehållare – Kicki Stenström – Koordinaten

Ett återkommande fokus i mitt arbete är det sköra och föränderliga, ställt mot
tyngden och närvaron i ett material. En känsla av tyngdlöshet, ett svävande läge
trots motståndet hos sten, metall, glas. Att hitta dialogen mellan linjer, rytmer
i verket och det befintliga rummet.

Människan har i alla tider behövt fånga in och behålla vatten i kärl, behållare,
samtidigt som vattnet gärna flyter vidare genom minsta tillgängliga öppning.

Vad är behållaren utan innehållet? Och vilket språk har behållarens form?

Min tankegång utvecklas till en lek med orden där mycket behöver vara hållbart.

Det hållbara kärlet för att hålla vattnet, den hållbara tillgången till vatten för
att fylla kärlet, det hållbara omloppet av vätskor inom kärlen.

Ordet kärl benämner också kanalerna som leder vätskor inne i våra kroppar.
Hur kan de vara, förhållningssätten, för att behålla kärlen hela och hållna,
både väggar och vägar, både inom och utom kroppen?

Vad behöver jag hålla mig i för att känna mig säker, är det samma som för dig?

Läckage, det kanske behöver läcka lite för det hela ska flyta?