Verket heter Meditation och det vi ser är ett huvud inne i ett stenblock, där bara ansiktet och bakhuvudet syns, ögonen är slutna. Stenblocket är i 900 miljoner år gammal bohusgranit. Bakhuvudet är i Hallandsgnejs, där stenens mönster böljar och rör sig i rött, svart och vitt.

Meditation innebär koncentration, tankar i rörelse och stillhet. Metoden finns i olika kulturer och religioner i hela världen, även om man benämner det olika och har olika symbolspråk. Hållbar hälsa kräver växling mellan aktivitet och stillhet, att växla mellan uppkoppling och avkoppling. Meditation har visat sig ha god inverkan på stressrelaterade besvär.

Jag ser konst som en sinnenas ekologi. Ett försvar för det mänskliga, det operfekta, där det långsamma arbetet ger tanken luft. Känslans och handens arbete och den personliga uttrycksmöjligheten är ovärderlig och livsnödvändig. Likaså möjligheten att genom konsten kunna upptäcka både världen och sig själv som människa ur olika perspektiv, oavsett om du är konstnär eller betraktare.

I mitt liv på landsbygden med en halvvild trädgård nära inpå, kommer liv och död, det eviga kretsloppet nära. Det cirkulära återkommer också på olika sätt i min konst, då jag ofta utgår från något jag sett eller upplevt i min närhet. Kontraster intresserar mig, att få det tunga att lyfta, att leka med skalan och blåsa upp det lilla till monumental storlek, att ställa det mjukt polerade mot en rå stenyta.

Sten har en särskild plats i mitt hjärta, med sina taktila och sinnliga egenskaper, men jag arbetar i de flesta tekniker, ofta med skulptur och offentlig gestaltning, tecknar och målar.

 

Vad tänker skulpturen på?

Kan tankar ha färg? Vilka färger har dina tankar just nu?

Kan tankar forma linjer? Skapar linjerna ett mönster?