”nn”

Kotten och bomben är skulpturens två utgångsformer. En tankelek med två till synes lika objekt som här smälter samman till ett. Två ting med olika funktion och ändamål. Kotten och bomben, två fallande farkoster som vid nedslaget båda sprider sina innehåll, i det ena fallet liv och i det andra förödelse och död. Det igenkännbara blir i sin nya skepnad till något nytt, otydbart, tvetydigt.

Denna paradox kan öppna för vida frågor. Som hur vi lever och förhåller oss till en värld, som kan ses som den evigt livgivande, men där prognoserna pekar åt ett helt annat håll.

Med dessa motsatser som bildas av skulpturernas absurda metamorfoser mellan kottar och dödliga vapen, vill jag belysa punkten där det förgörande och livgivande möts.

Kanske infinner sig där en känsla av oro och desorientering? Eller så uppstår ett tillstånd av öppenhet inför förändring och förvandling? Öppenheten som nyckel och bränsle till att söka förändra invanda mönster, vara kreativ och våga utforska nya livsförutsättningar.

Katarina Klingspor Ekelund, född 1963 i Stockholm, tog sin Master of Fine Art på Konstfack, institutionen för fri konst 1998. Bor och är verksam i Vaxholm. Klingspor Ekelund hade sin tredje separatutställning på Susanne Pettersson Gallery i Stockholm hösten 2018. Hon är även verksam inom den offentliga konsten och gjorde 2014 ett utsmyckningsuppdrag för Handelsbanken i Linköping.