”Hon och Han”
Material: Granit
Höjd: 1,8m
Längd: 1,6m
Bredd: 2 x 1,8m
Vikt: 2 x 3,5t

Hållbarhetsidén i detta verk grundar sig i att dessa två granitblock med utskurna hål i skulle skickats till stenkross och förvandlats till grus om inte jag hade tagit vara på dem och förvandlat till en skulptur. Jag har först ställt ut de som de var och verket skapade mycket diskussion bland besökarna. Barn kryper in och sitter gärna både i tunnlarna eller ovanpå stenblocken. Därför har jag vidareutvecklat verket med en färgglad muralmålning inne i en av stenblocken. Jag planerar att till våren måla även i det andra stenblocket, fast med ett mer grafisk  grafiskt uttryck sparsam på färg för att balansera ut helheten.