Genom ett projektbidrag från Leader Sörmlandskusten kommer vi att anställa en person på 50% i 10 månader. Den anställningen avser flera integrationsprojekt under Skulpturfestival 2019 i Oxelösund

  • Planering och samordning av integrationsaktiviteter runt skulpturfestivalen.
  • Stödjande person till 10 mentorskap mellan utrikesfödda konstnärer och yrkesverksamma svenska konstnärer.
  • Samordning av grupper som adopterat en skulptur.
  • projekt- och slutredovisning

En del av integrationsarbetet består i att göra skulpturutställningen så tillgänglig som möjligt. Därför översätts konstverkspresentationerna på hemsidan till arabiska, tigrinja och engelska.

I augusti håller vi en workshop för konstnärer med avsikten att skapa ett nätverk som främjar både infödda svenska idag verksamma konstnärer och hitflyttade konstnärer från andra länder.
– Är eller har du varit yrkesverksam konstnär?
– Vill du lära känna andra konstnärer?
– Har du målet att jobba med konst på heltid?
Skulpturfestival arrangerar en nätverksworkshop för konstnärer. Anmäl ditt intresse till mentor@skulpturfestival.se

”Adoptera en skulptur” handlar om att informera och få till stånd grupper av individer som adopterar skulpturer under utställningsperioden. Varje grupps uppgift är att med regelbundenhet besöka sin skulptur och se så att den ”mår bra” att den inte utsatts för skadegörelse. På så sätt kommer de att hjälpa arrangemanget och får naturlig kontakt med andra ansvarsgrupper. Skulle det behövas så underrättar gruppen Skulpturfestivalen och rapporterar vad som hänt. Syftet är att skapa delaktighet. Målet är att samtliga skulpturer i Oxelösund ska vara adopterade under perioden och det av olika samhällsgrupper så att vi alla kan förenas i vårt gemensamma ansvar. Språkkaféerna kan använda grupperna för att flytta ut språkövningarna till skulpturerna. Anmäl ditt intresse att delta på den här sidan eller via mejl till adoptera@skulpturfestival.se

Under skulpturfestivalen kommer det att arrangeras ett antal träffar där vi bjuder på lite mat och samtalar om konsten, miljön och hållbarhet. Den första träffen hade vi den 8 maj där gruppen etableras. Träff nummer två är den 1 juni då vi samtidigt besöker ONYX evenemang en tröja för alla på Järntorget. Träff nummer tre blir redan den 11 juni då ramadan är avslutat och vi kan bjuda alla deltagare på något gott. Träff 4 i augusti för att blåsa liv i engagemanget efter sommaren och träff nr 5 efter avslutat utställning där vi kan utvärdera projektet och ta del av deltagarnas erfarenheter.
Vi räknar med att få tillstånd 10 grupper om 10 personer.

I slutet av maj har vi 25 registrerade adresser i adoptionsprogrammet. Ett flertal av dessa representerar föreningar och näringsliv och frontar för ett större antal personer.