PLIMSOLL line

Plimsol lastningslinjen för båtar som kom på 1800 talet av säkerhetsskäl, funderar jag mycket omkring…
” så här mycket var det tillåtet att lasta ett fartyg innan det sjönk”
Vi har belastat våra hav och jord mer än vad denna planet kan tillåta och omfamna…
Här möter landskapet havet genom trossen. Äldre hantverk möter nya tekniker. Dåtid möter nutid och framtid. Allt blandas till nya metaforer.
Djupt inne finns min känsla, en slags förlängning av Plimsoll, lastningslinjen som symboliseras av
min tross, som knyter ihop havet och jorden, Östersjön och Oxelösund

Foto: Ingrid Enarsson

Jag har under många år arbetat med konst i det offentliga rummet och tycker att det är spännande att skissa och gestalta en ” skulptural/miljö/mötesplats ”
Jag arbetar platsspecifikt och samspelar alltid med platsens unika arkitektur, historia och inte minst med dess brukare och medborgare. Där mina enkla abstrakta former och färger finns med i mina gestaltningar, både i dåtids-, samtids- och framtidsperspektiv
Arbetar sedan ett antal år tillbaka med min hjärtefråga, klimatet och dess förändringar och påverkan helt globalt och tvärvetenskapligt.

Trossen är handslagen i samarbete med Repslagarmuseet i Älvängen

Hur mår havet?
Hur mår jorden?
Hur mår människan?
Hur tänker mänskligheten omkring ett HÅLLBART SAMHÄLLE och Jorden/ havens klimatförändringar?