Dagar att minnas

Vårt verk ”Dagar att minnas” är ett solur . En spegel högst upp på skulpturen reflekterar en solkatt på huslängan mittemot som ligger i skugga. Allt efter dagen fortskrider rör sig solkatten över husets fasad och precis klockan tolv (vintertid ) och klockan ett (sommartid) överensstämmer solkattens position med byggnadens stora väggur . Solkattens dagliga vandring över husfasaden åskådliggör hur jorden kretsar kring solen och ger oss dag och natt och årstider, grunderna för vår tidsuppfattning. Den påminner oss om att allt liv, inklusive vårt eget är underställd och beroende av detta större sammanhang , solsystemet och dess lagar. 3. Sommartid eller Vintertid? Rör sig solen över himmelen från öst till väst? Är det vi som står still på torget och iakttar solkatten som rör sig över husfasaden eller är det husfasaden och vi själva som rör sig? I vilket väderstreck ligger ditt sovrum?

I våra utsmyckningar på skolgårdar, lekplatser och parker har vi många gånger haft naturen som tema. Vi har velat skapa nyfikenhet inför naturens mångfald och estetik och därmed ett intresse för miljön omkring oss. Trä, järn och sten är det material som vi oftast använder.