”Nesting”
Nesting består av en skulptur utomhus på Stjärnholm och tre foton inne i slottet. Verket handlar om att bygga bon, att finna eller återvända till platser där man slår sig ner och rotar sig. Det engelska ordet nest betyder rede eller bo. Det gäller framför allt fåglar men även andra djur såsom fiskar och insekter. Nesting är instinkten och den medfödda driften att reda sig ett bo inför att nya ungar ska födas. I överförd betydelse används även ordet för människors aktiviteter. De aspträd som skulpturen är byggd av har vuxit på konstnärens föräldragård i Sörmland. Foton är bilder av fåglar från samma plats.

Att bygga skydd, kojor, reden och hus är människors och djurs sätt skaffa sig en fast punkt i tillvaron och en utgångspunkt till att leva sina liv.

Gunilla Bergström är konstnär och arkitekt, utbildad på konstskolor i Stockholm, Göteborg och på Konstakademin i Köpenhamn. Arkitektutbildningen är från Chalmers i Göteborg. Sedan examen i början av 1990-talet har Gunilla varit verksam både som konstnär och arkitekt med bas i Västsverige där hon bor och arbetar. Hon har också arbetat och ställt ut i Sörmland och Mellansverige där hon är född och uppvuxen och fortfarande är sommarboende.
Huvudinriktningen i konstnärskapet är skulptur både i offentliga verk och i utställningar runt om i Sverige. Platsen och sammanhangen är ofta utgångspunkten för idéer och val av material och teman i verken, skulpturer i sten, trä eller metall men även i textil och andra material, såsom bilder på glas eller fotobaserade.