Forever Green
Vridningen i skulpturens uppbyggnad syftar på naturens starkaste form – spiralen. Den keramiska processen själv inkluderar alla naturelement – jord, vatten, eld och luft – och är både naturnära och hållbar.
Även resultatet av den är hållbar – världens äldsta konstverk är ju gjorda i keramik… Min skulptur är färgad med inbrända lerbaserade färger och metalloxider som, till skillnad från glasyren, gör ytan hållbar mot väderpåverkan.
Ytans struktur och den gröna tonen signalerar tänk på naturen och i titeln kommer min önskan att den också förbli GREEN FOREVER……..

Edita Rydhag: Forever Green

Naturen är för mig vägen till en djupare sanning där metafysiska frågeställningar möter varandra i den existentiella verkligheten.
Där finner jag också en rikedom av former som är bundna till sinnliga ytor genom stränga geometriska lagar. Från tingens substans hämtar jag inspiration till att skapa nya symboliska abstraktioner.
Jag skriver mina tankar om det stora, starka och tuffa i chamotterad stengodslera, men det sköra och sensitiva kontrasterar i porslinet.

Frågeställning:
Vilken är den keramiska skulpturens plats i offentliga miljön?
Hur påverkar den taktila ytan sinnenas uppfattning av skulptur?