Vågkraft   skulptur av alabaster och diabas, 70x25x25 cm (del)

Skulpturen Vågkraft påminner oss om vikten av att använda oss av naturens förnyelsebara energikällor på ett hållbart sätt, så att kommande generationer kan få njuta av harmoniska upplevelser av sol, vind och vatten.

 

Mina återkommande teman är människans förhållande till naturen och olika filosofiska frågor om universum, vår galax, vår planet.

Kanske kan vi försöka uppfatta vår tillvaro ur ett större helhetsperspektiv, vårt gemensamma ursprung och vårt kollektiva medvetande. Våra tankar skapar faktiskt vår värld.

Mina tekniker: skulptur (brons, marmor, granit, alabaster), relief, objekt, måleri.

Jag arbetar både med utställningar och med konst i offentlig miljö, och har gjort ett 20-tal verk för offentlig miljö runtom i Sverige.

www.instagram.com/anncarlssonkorneev/