”Three Steps to Heaven” är en skulptur i grå bohusgranit. Tre stycken trappsteg är uthuggna i diagonalen. På denna diagonal syns också spåren av de borrhål jag gjorde för att klyva det kvadratiska blocket itu. De stora sidorna har en rå obearbetad yta med färgskiftningar som kommit ur det mineralrika vatten som har runnit i sprickor i berget innan blocket togs ut för att bli till en skulptur.

Bohusgraniten är över 900 miljoner år gammal och ett mera hållbart material kan man få leta efter.

Men enligt Wikipedia så är det en av Sveriges yngsta bergarter. Tidsperspektiv. Vi kan också ställa oss frågan hur många berg ska vi ha sönder för att utvinna material till skulpturer, vägar, hus. Är det hållbart?

Skulpturens form och dess trappsteg har varit mitt försök till att ge uttryck för allas vår strävan uppåt/framåt.

Men hur lätt är det att nå toppen? Eller hur svårt kan det vara att få en bra början? Skulpturens topp är smal och tunn och det är svårt att nå det nedersta trappsteget för att kunna börja klättra…
Och är det värt ansträngningen?

Skulpturen är ca 3,5 m x 2,4 m x 0,45 m och väger ungefär 5 ton