“ምስራሕ ሰፈር”
ምስራሕ ሰፈር፡ ኣብ ሸንሆልም ኣብ ግዳም ዘሎ ቅርጻን ኣብ ውሽጢ እቲ ግምቢ ዘሎ ሰለስተ ኣሳእልን ዝቖመ እዩ። Vእቲ ስራሕ ብዛዕባ ምህናጽ እንዳታት ወይ ናብቲ ትጣየሰሉ እንዳታት ተመሊስካ ትሰፍረሉ እዩ። ብእንግሊዝኛ nest ዝብል ቃል፡ እንዳ ወይ ሰፈር ማለት እዩ። ብቐዳምነት ነዕዋፍ ይምልከት፤ ይኹን እምበር ንኻልኦት ፍጥረታት ከም ዓሳታት፡ ሓሳኹ እውን ሰፈር ይሰርሑ እዮም። ንሓደ ክውለድ ዘለዎ ዕሸል ሰፈር ምስራሕ ባህርያዊ ምሳኻ ዝፍጠር ድርኺት እዩ። እዚ ቓል ብተወሳኺ ብምሳልያኣዊ ኣገላልጻ ንንጥፈታት ደቂሰብ ድማ የገልግል እዩ። እዚ ቅርጻ ካብ ኣግራብ ፒዮፓ (ዓይነት ገረብ) እዩ ተስሪሑ፡ እዞም ኣግራብ ድማ ኣብ ዞባ ሶደርማንላንድ ዝርከብ ናይ’ቲ ስነ-ጥበበኛ ወለዲ ሕርሻ ዝበቖሉ እዮም። እዞም ኣሳእል ኣዕዋፍ ድማ ካብ ተመሳሳሊ ቦታ ዝተወስዱ እዮም።

መጽለሊ፡ ኣጉዶ፡ እንዳታት ከምኡውን ገዛውቲ ምስራሕ፡ ንእንስሳታትን ደቂ ሰባትን፡ ከም መበገሲ ንቀዋሚ መንብሮ መሰረት ምፍጣር እዩ።

ጉኒላ በርግስትሮም፡ ኣብ ቤት ትምህርቲታት ስነ ጥበብ ስቶኮልም ዮተቦርይ ከምኡውን ቤት ትምህርቲ ረቒቕ ስነ ጥበብ ንጉሳውያን ዳኒሽ ኮፐንሃገን ዝተማህረት ስነ ጥበበኛን ነዳፊትን እያ። እቲ ናይ ንድፊ ትምህርቲ ካብ ኣብ ዮተቦርይ ዝርከብ ዪኒቨርስቲ ቴክኖሎጂ ቻልመርስ እዩ። ጉኒላ፡ ኣብ መፈለምታ ተስዓታት ዲግሪ ካብ ትወስድ ኣትሒዛ ከም ስነ ጥበባዊትን ነዳፊትን ኣብ ምዕራብ ሽወደን ትነጥፍ ኣላ። ብተወሳኺ ኣብቲ ዝተወለደትሉን ዝዓበየትሉን፡ ናይ እዋን ክረምቲ ትነብረሉን ሶደርማንላንድን ኣብ ማእከላይ ሽወደንን ሰሪሓን ኤግዚብሽናት ኣርእያን እያ።
እቲ ቀንዲ ኣተኩሮኣ ስነ ቕርጻ ኮይኑ፡ ስርሓ ኣብ መላእ ሽወደን ኣብ ህዝባዊ ስርሓትን ኤግዚብሽናት ምድላውን እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ናይ ስርሓ እንዳ ወይ ሰፈር ትሕዝቶን መገገሲን ሓሳባት፡ ትጥቀመሉ ምርጫ መሳርሒታትን ቴማታት ስነ ቅርጻን፡ እምኒ፣ ዕንጨይቲ ወይ ክኣ ጨርቀመርቂን ካልኦት መሳርሒታትን ከም ኣብ ጥርሙዝ (ቬትሮ) ዝተሳእሉ ምስልታት ወይ ኣሳእል እዮም።