“ኣኼባ”

ስነ-ቕርጻ ኣብ ዝተፈላለዩ ዕንኬላት ዕላማ ክምቀሉ ይኽእሉ እዮም። ንኣብነት ናቱ ናይ “ብሮንዞ ቅርጻ” ንናይ ውግእ ህሞት ምስ ምስጢራውነትን ውዕዉዕ ስምዒትን ዝተሓላለኸ ሓደ ማራኽን ስነ-ጥበባዊን ኣቕርቦት እዩ።

ጆሰ ስትራዛር፡ ነቲ ክላሲክ ትርሲት ናይ ቅርጻዊ ስነ-ቅርጻን ናቱ ሓቀኛ ልክዕነትን ብመንጽር እቲ ዝቐረበ ቴማ ብጋህድን ኣኽብሮትን ይቕበሎ። እንተኾነ ግዳ ናቱ ራእይን ርድኢትን ብዛዕባ እቲ ግዳማዊ ዓለም ኣዐርዮም ውልቃውያን ይመስሉ፡ ከምኡ’ውን እቶም ናቱ መግለጺ ምልክት ናቱ ውሽጣዊ ዓለም ዘለዎም እዮም።

ንሳቶም በቲ ሓደ ሸነኽ ውህደትን ንጹህነትን ዘሎዎም ስነ-ጥበባዊ ምህዞታት በቲ ኻልእ ድማ ብርቱዕ ውቃበ ዘለዎም እዮም።

ማተርያል ብሮንዞ
ቍመት 167 ሰንቲሜተር
ንውሓት 40 ሰንቲሜተር
ግፍሒ 37 ሰንቲሜተር
ክብደት ኣስታት 120 ኪሎ ግራም