ኣፍደገ (በሪ)- ኣብ መንጎ ኣእጋር፣ ብሕቖ (ብድሕሪት) ቁልቁል ኣፉ ዝተደፍአ
እዚ ምስሊ ካብ ናይ 1514 ብሃንስ ባልዱንግ ግሬን፣ ዝተወስደ ኮይኑ፡ ሓንቲ ሰበይቲ ተደቢራ ብመንጎ ክልተ ኣእጋራ ናብ ድሕሪት ከምኡ’ውን ቁልቁል ኣፋ ተደፊኣ ዘርኢ እዩ፡ እዛ ሰበይቲ ‘ኣብ ህላወ ማሪታዊ ትርኢት ወይ መዳይ’ ክትረክብ ትፍትን ዘላ እያ። እዚ ስእላዊ ኣገላልጻ ሓደ ካብቲ ኣስማተኛታትን ፋይቶትን ኣብ 16 ክፍለ ዘመን ዝጥቐሙሉ፡ ኣብቲ ዘበን እቲ ዝተገልጸ ጾታዊ ስምዒት ዝቕስቕስ ኣንስታዊ ምልዕዓል ጾታውነት ዘርኢ ኣሳእል እዩ።
“ኣፍደገ” ብሕብራዊ ውህደት ዝተገጣጠሙ ኣካላት ሰብነት እዩ። እቲ ብሰፊሕ ዝተዘርገሐ ኣእጋር ሓደ ስምዒታዊ ኣፍደገ ይፈጥር፡ እቲ ተግባር ድማ “እቲ ግምጡል ኣቓውማ” -ማለት ሓደ ምስሊ ናይቲ ዝተገልበጠ ናይ ባህላዊ ኣሰራርዓ እዩ። እቲ ኣቓውማ ወሲባዊን ንጡፍን ክኸውን ከሎ እቲ መለጠፊያ ከኣ ወረቐት ድማ ግዜ ዘይድርቶ፣ ተሪር፣ ምውት ነገር ካብ ስምዒታውነት ዝረሓቐ እዩ።
ንሓደ ቁልቁል ኣፉ ዝተገምጠለ ወይ ናይ ውሽጢ ናብ ደገ ዝወጸ ብምርኣይ ከመይ ጌርካ ኢኻ ትጽሎ?
* ናይ ሃንስ ባልዱንግ ግሬን፡ ናይ ሓዲሽ ዓመት ምንዮት፡ ብሰለስተ ሰረይቲ፡ ፍሕቃ እንዳሰርሐ፡ 1514

ኣነ፡ ምልክት ወይ ትእምርቲ ካብ እንስሳታት፣ ተፈጥሮን ብሂልን እየ ዝጥቐም። እቲ ነገርን ኣርእስቲን ዝድህሰሱ፡ ግን ክኣ እቲ ምድህሳስ ኣካታዒ ምትእስሳር ሰብነት፣ ጸጉሪ፣ ጾታን ጥርሑ ዘይተሸፈነ ቆርበትን ዘተኣሳስር እዩ። ክልተ ኣንጻራዊ ቅርጻታት ብምዝማድ ሓደ ኣዝዩ ሕልኽልኽ ዝበለ ምናልባት እውን ዘይቓዶ ምትእስሳር ክፈጥር እየ ዝደሊ። ምንጽጻር ብምፍጣር ኣብ መንጎኦም ውጥረት ከም ዝህሉ ክፈጥር እየ ዝደሊ።