“ርእሲ ጽሕዲ”

ሕመረት ናይዚ ስነ ቕርጻ ብሓደ ርእሲ ጽሕዲን ሓደ ቦንባን ዝቖመ እዩ። ብግዳማዊ ትርኢት ክልተ ዝመሳሰሉ ነገራት፡ ናብ ሓደ ንምጽንባሮም ኣብ መንጎኦም ዝግበር ናይ ሓሳባት ጸወታ። ክልተ ዝተፈላለየ ተግባራትን ዕላማታትን ዘለዎም ነገራት። እቲ ርእሲ ጽሕድን ቦንባን፣ ክልተ ዝወድቁ ነፈርቲ፡ ትሕዝቶኦም ናብ ርሑቕን ሰፊሕን ቦታ ዝዝርጋሕ፡ ኣብቲ ሓደ መዳይ ህይወት ኣብቲ ካልእ ድማ ሞትን ዕንወትን። እቲ ክልለ ዝኽእል ሓደ ሓድሽ መልክዕን ሓደ ሓድሽ ነገርን ዝሕዝ፡ ክግለጽ ዘይክኣል፣ ኣጠራጣሪ ይኸውን።

እዚ ስግንጢር ባህሪ፡ ንኣብነት ከመይ ኢልና ከም እንነብርን፡ ክሳዕ ሕጂ እቲ ትንበያ ናብ ካልእ ኣንፈት እናርኣየ፡ ምስቲ ዘልኣለማዊ ምንጪ ህይወት ጌርካ ዝርአ ዓለም፡ ከመይ ኢልና ከም እንዋሳንእ፡ ጠገለ ንዘይብሉ ሕቶታት፡ ማዕጾ ክኸፍት ይኽእል።

ምስ እዚ ትርጉም ኣልቦ ናይ ቅርጺ ወይ ባህሪ ምቕይያር መፈጠራዊ ተገራጫውነታት፡ ኣብ መንጎ ርእሲ ጽሕድን ቀዘፍቲ ኣጽዋርን፣ ኣብቲ ኣዕነውትን ህይወት ዝህቡ ሓይልታትን ዝራኸብሉ ምውስሳእ ምስትውዓል ከብርህ እየ ዝደሊ።

ምናልባት ብሻቕሎትን ዓወንወንን ክግለጽ ዝከኣል ቦታ ይኸውን? ወይ’ውን ምናልባት ንለውጥን ምስግጋርን ቅሉዕ (ግሉጽ) ሃለዋት ይፈጥር ይኸውን? ግሉጽነት ከም መፍትሕን ንዝውቱር ኣሰራርዓ ለውጢ ንምፍታን ከም ነዳዲን፣ ሓድሽ ናይ መንብሮ ኩነታት ንምፍጣርን ክትምርምር ምድፋርን።

ካታሪና ክሊንግስፖር አከሉንድ፡ ኣብ 1963 ኣብ ስቶክሆም ተወሊዳ፡ ካብ ዩኒቨርሲቲ ስነ ጥበብ፣ ሞያን ንድፊን ኣብ 1998 ብረቂቅ ስነ ጥበብ ናይ ካልኣይ ዲግሪ መዓርግ ተቀቢላ። ኣብ ቫክስሆልም ትሰርሕን ትነብርን። ኣብ ቀውዒ 2018፡ ክሊንግስፐር አከለን፡ ኣብ ምርኢት ስነ ጥበብ ዝቀርበሉ ጋለሪ ሱዛን ፐተርሰን፡ ብውልቂ ዝዳሎ ኤግዝብሽን፡ ንመበል ሳልሳይ ግዚኣ፡ ኣቅሪባ። ብተወሳኺ ህዝባዊ ስራሓት ስነ ጥበብ ትዋሳእን ኣብ 2014 ድማ ኣብ ናይ ሊንሾፒንግ ሃንደልስባንከን ምጽብባቕ ኣዳልያ ኔራን።