“ሓይሊ ማዕበል”፣ ስነ ቅርጻ ናይ ኣላባስጥሮስ ዶለራይትን 70x25x25 ሳሜ (ክፋል)

ቅርጻ ሓይሊ ማዕበል፡ መጻእቲ ወለዶታት፡ ናይ ጽሓይ፣ ንፋስን ማይን ውህደታዊ ተመኩሮ ምእንቲ ከስተማቕሩ፡ ኣገዳስነት ተሓዳሲ ጽዓት ብዘላቒ መገዲ ምጥቃም፡ የዘኻኽረና።

እቶም ዝደጋገሙ ቴማታተይ፡ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ፍልስፍናዊ ሕቶታት፡ ኣድማስ፣ ጽሓይና ትርከበሉ እኩባት ከዋኽብቲ (ልሔ) ከምኡ’ውን ደቅ ሰብ ምስ ተፈጥሮ ዘለዎም ዝምድና እዮም።

ምናልባት ህላወና – ሓባራዊ መበቆልና ከምኡ’ውን ሓባራዊ ንቕሓትና ብመንጽር ዝዓበየ፣ ኩለንተናዊ ኣጠማምታ ክነስተውዕሎ ክንፍትን ንኽእል ኢና። ግደ ሓቒ ሓሳባትና እዮም ንዓለምና ዝቐርጽዎ።

ክእለተይ (ኣተገባብራይ)፡ ስነ ቅርጻ (ንሓስ፣ እምነ በረድ፣ ዓረ፣ ኣልባስጥሮስ)፣ ዓጽቀ ቕርጺ፣ ነገራት፣ ቅብኣታት እዮም።

ኣነ ንምርኢት (ኤግዚቢሽን) ፡ ንህዝባዊ ኣከባቢታት ዝኸውን ስራሕ እፈጥር፡ ከምኡ’ውን ኣብ መላእ ሽወደን፡ ንምርኢት ዝቐረበ ገለ 20 ዝኸውን ስርሓት ስነ ጥበብ ኣሎኒ።

www.instagram.com/anncarlssonkorneev/