”ኢሊፕስ”

ኢለፕሲ ሓደ ማእከላይ ስም እዩ፡ ናተይ ድልየት ድማ ነፍስ ወከፍ በጻሓይ ካብ’ቲ ዝርኣዮ ነገር ናይ ገዛእ ርእሱ ኣተረጋጉማ ክህልዎ እዩ።
በጻሕቲ ኣብ ኩሉ እቲ ናይ ስራሕ ኣከባቢ ብእግሪ እንዳተጓዓዙ ክበጽሑ ምኽእሎም ኣገዳሲ እዩ።
እቲ ቅርጻ ኣብ ፖርቱጋል ካብ ዝርከብ ናይ አስትረሞስ እምነ በረድ ቁርጽራጽ ዝተሰርሐ ኮይኑ፡ ናብ’ቲ ሓፈሻዊ ስነ-ጥበባዊ መግለጺ ንልዕሊ ሚልዮናት ዓመታት እንዳሰሰነ ዝመጸ ሰበባ ብምጽንባር፡ ንገለ ክፋላት ናይ’ቲ ግዳማዊ ጥርዚ ከይተተንከፈ ክተርፍ ካብ ዝፈቐድኩሉ ቅርጻ እዩ።

ቁመት 190 ሴሜ
ክብደት 70 ኪግ

አለፕሲ (ELLIPS) ንዓኻ እንታይ ይገልጸልካ?
ኣብ ዙርያ አለፕሲ ብእግርኻ ምስትዘውር እንታይ ተመኩሮ ትረክብ? እቲ መግለጺኡ ብኸመይ ይቕየር?
ኣብ ዞባ ኖርዲክ፡ ናይ ኣማሓዳሪ ኩባንያ ኣይ.ቢ.ኤም ናይ ቀደም ኣማኻሪት ዝነበረትን፡ ከምኡ’ውን ኣብ መስርሕ ምቕያር ዋኒን ፍሉይ ክእለት ዘለዋን፡
ኢንገር ሳነስ፡ ኣብ ውቕሮ/ቅርጻ ፍሉይ ሞያ ዘለዋ ንኽትከውን፡ እቲ ፍሉይ ዝኾነ ተመኩሮኣዊ ፍልጠታ (ግልጺ ምዃን፡ ተኣፋፊት፡ ጉድለት ተቐባሊት፡ ወዘተ)
ኣብ ናይ ገዛእርእሳ ጉዕዞ ኣብ ግብሪ ኣውዒላቶ እያ። ንሳ፡
ናይ ውሽጣዊ ሕልሚታታን ስምዒታታን መሰረት ብምግባር፡ ፍሉያት ዝኾኑ ናይ መግለጺን ናይ መስተራኽብን መልክዓት ክትረክብ ትጽዕር።
ንናይ ገዛእርእሳ ዕምቆት ብኣድማስ ንኽትምርምር እቲ ምሉእ ፍቓድነታ፡ ምስ ናይ ስራሕ ተመኩሮኣን፡ ነቶም ቀንዲ ፕሮጀክትታት ናይ ምክትታል ዓቕማን ከምኡ’ውን እቲ ናይ ገዛእርእሳ ስነ-ጥበባዊ ኣገላልጻኣን ተደሚሩ፡
ኣብ ኤውሮፓ፡ ኤሽያን፡ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ሓያሎ ዓበይቲ ዕማማትን ህዝባዊ ስራሓት ኢደ-ጥበብን ኣሸሊምዋ እዩ። ገለ ኣብነታት፡ ስነ-ቕርጻዊ ስፍራ ኣታኽልቲ ናይ ህጻናት ኣብ
ሶደርሾፒንግ፡ ”አን ሌካንደ ቫንድሪንግ” (”ፈዋሲ እግሪ ጉዕዞ”) ኣብ ቤተክርስትያን ፍሩስቱና ካብ ግነስታን ውጽእ ኢልካ፡
ከምኡ’ውን ኣብ ኤስ.ኤ.ኤስ ተቕዋም ኣብ ስቶራ ፍሮሱንዳ፡ ሶልና ኣብ ሽወደን። ንኽብሪ ናይ’ቶም ቀንዲ ኣስተሓደስቲ ዝኾኑ ኩባንያታት ኖርዋይ ዝስራሕ፡
እቲ ናይ ኦስሎ ናይ ሕደሻ ሽልማት፡ ንሸሞንተ ዓመት ዝኣክል ዲዜኞ ሰሪሓ።
ካልኦት ስርሓታ ድማ፡ ”ስፍራ ኣታኽልቲ ሰማይ”፡ ናይ ተስፋ ቦታ፡ ኣብ ኮውሉን፡ ሆንግ ኮንግ።
እቲ SOURCE (ሶርስ/ምንጪ) ዝብል ቅርጻ፡ ንናይ በረድ ፌስቲቫል ”ቱሰን ቪንትራር” (ሓደ ሽሕ ሓጋይ) ኣብ ኣፕሳላ ኣብ ሽወደን፡
ከምኡ’ውን እቲ ደርማስ እምነ በረድ ELEMENTS (ኤለመንትስ/ባእታታት) ዝብል ቅርጻ ኣብ ክሪስቶፈር ኒውፖርት ዪኒቨርሲቲ፡ ኣብ ቪርጂንያ ዩ.ኤስ.ኤ፡ የጠቓልሉ።

ኢንገር ሳነስ ካብ ናይ ሽወደን መንግስታዊ ናይ ስነ-ጥበብ ኮሚተ ፊናንሲያዊ ሓገዝ ረኺባ፡
ከምኡ’ውን ካብ ኣብ ሮማ ዝርከቡ ናይ ሸወደንን ኖርዌይን ኤምባሲታት፡ ኣብ ሮማ ዝርከብ ናይ ሽወደን ተቕዋማትን፡ ካብ ከተማ ካራራ፡ ብሕታዊ ትካላት
fከም’ኒ ኣትላስ ኮፕኮን ቮልቮን ንፕሮጀክት ”7 ኮንስትናረር ኢ ካቫ ኩርችዮላ”ን (”ሸውዓተ ስነጥበባውያን ኣብ ካቫ ኩርችዮላ”)፡ ካራራ፡
ዓዲ ጥልያን።

እቲ ሓደሽቲ ርክባት ናይ ምፍጣር ድልየታን፡ ከምኡ’ውን እቲ ብዛዕባ ሓደሽቲ ቦታታት ናይ ካልእ ዓውዲ ናይ ምምሃር ድልየታ፡
ኣብ ትሕቲ ናይ ስነ-ጥበብን ስነ-ፍልጠትን ፕሮጀክትታት፡ ብኣህጉራዊ ምርምር ካብ ማእከል
ኦስካር ክሌን ናይ ልዑል ጸዓት ፊዚካ ኣብ ስቶኮሎም ዩኒቨርሲቲን፡ ከምኡ’ውን ኣብ ኢድስቪክ ኮንስታል ኣብ ስቶኮሎም፡
ንምስታፍን ምርኢት ንምቕራብን ኣምሪሕዋ እዩ።

ኣብ ኖርዌይ ዝተወለደት፡ ኢንገር ሳነስ፡ ግዜኣ በብተራ ኣብ ሽወደንን፡ ፔትራሳንታ ዓዲ ጥልያንን እያ ተሕልፎ። ንሳ፡
ኣደ መንበር ናይ ሽወደን ማሕበር ቀራጾ/ወቓሮ እያ፡ ከምኡ’ውን ኣብ ቀረባ ዓመታት ከም ሓንቲ ኮሚቴ ኣባል
ናይ ዘውዳዊ ሕብረተሰብ ቀራጾ (ኣር.ቢ.ኤስ) ኬይና ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣገልጊላ እያ፡
እዚ ድማ ናይ ክቡር ብራያን መርሰር ፍቓድ፡ ኣብ ፔትራሳንታ፡ ዓዲ ጥልያን፡ ናይ መንበሪ (መስርሒ) ፍቓድ ንዝወሃቦም ስነ-ጥበበኛታት ይመርጽ።