“ንሳን ንሱን”
ማተርያል፡ ጸሊም እምኒ
ቁመት፡ 1.8 ሜ.
ንውሓት፡ 1.6 ሜ.
ግፍሒ፡ 2 x 1.8 ሜ.
ክብደት፡ 2 x 3.5 ሜ.

እዞም ጉርጓሕ ዝተቐረጸሎም ክልተ ናይ ጸሊም እምኒ ግላዳት፡ ኣነ ወሲደ ናብ ሓደ ቅርጻ እንተዘይኣሰጋግሮም ነይረ፡ ተሓምሺሾም ናብ ጸጸር ምተቐየሩ ኔሮም፡ ናይ’ዚ ስራሕ’ዚ ዘላቕነት ድማ ኣብ’ዚ ሓቒ’ዚ ዝተሞርኮሰ እዩ። ኣብ መጀመርያ ከም ዘለውዎ ናብ ምርኢት ኣቕሪበዮም፡ እዚ ድማ ኣብ ሞንጎ ተዓዘብቲ ሓያሎ ምይይጥ ኣስዒቡ። ቈልዑ ኣብ ውሽጢ’ቲ ጉርጓሕ ወይ ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ግላድ እምኒ ክንፋሓኹን ኮፍ ክብሉን ይደልዩ። ስለዚ ድማ ነቲ ውሽጣዊ ክፋል ናይ’ቲ ግላድ እምኒ ብመሳጢ ቅብኣ መንደቕ ብምኹላዕ ነቲ ስራሕ ዝያዳ ኣማዕቢለዮ። ኣብ ጽድያ ነቲ ውሽጣዊ ክፋል ናይ’ታ ካልኣይቲ ግላድ እምኒ እውን ቀለም ክለኽያ መደብ ኣለኒ፡ እንተኾነ ግዳ ሚዛን ናይ’ቲ ሓፈሻዊ ተመስጦ ንምሕላው ቁሩብ ሕብሪ ብምጥቃም ዝያዳ ስእላዊ መግለጺ ከም ዝህልዋ ክገብር እየ።