ኪመስል-ዚደሊ (wannabee)
ኣነ፡ ኣብ ትሕቲ ኪመስል-ዝደሊ ዝብል ኣርእስቲ፡ ንህጻናት ኣብ ናይ ኤኮሎጂያዊ መጻኢና ክህልዎም ዝኽእል ግደ ፍሉይ ተገዳስነት ሂበዮ። እቲ ድልየትን እቲ ኣብ መጻኢ ናይ ምንባር ክእለትን። ከምኡ’ውን ነቶም ቀንዲ ኩነታት ናይ ህይወት ክንዕቅቦም ምድላይን፡ ከም’ኒ ንህቢ ዝኣመሰሉ ኣብ ናትና ተፈጥሮ።

ኣብ ስረሐይ፡ ኣብ ኣመት ሰብኣዊ ፍጡራት ኣተኩሮ ይገብር። ኣነ ናይ ገዛእ ርእሰይ ምስሊ ምስ ዛንታታትን ኣፈታሪኻትን ከተኣሳስሮ ይደሊ። ኣነ ብፍላይ ምስሊ ደቀንስትዮ ምቕባእ ፍሰሃ ይፈጥረለይ እዩ። ኣነ፡ ኣብ ወቕቲ ሓጋይ ብዝወረደ ውርጪን ብበረድን ሓዊስካ ካልኦት ብዙሓት ዓይነት ናይ ስነ-ቅርጻ ንዋት ብምጥቃም ይሰርሕ።