ኣትላንቲስ ዳግም ተመሊሳ

ኣፈታሪኽ ድዩ ወላ ሓቕነት ዘለዎ ዝፈልጥ ሰብ የለን፡ ግን እንተድኣ እታ ከተማ ብሓቂ ኣብ ባሕሪ ተሰዊራ ኮይና፡ ምናልባት ብሰንኪ ምንቅጥቃጥ መሬት ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ’ዚ ሕጂ እዋን ዳግም ክትምለስ ከላ ብዝሓደሰ፡ ብዝሓየለ መልክዕ፡ ዝዘመነን ከምኡ’ውን ዘላቒ ብዝኾነ ንድፊን እዩ።

2.4 x 1.2 x 1.2 ሜ ብግምት 150 ኪግ

ቶሚ ቪድሊን ካብ 1964 ጀሚሩ ከም ቀራጻይ ኾይኑ ክሰርሕ ጸኒሑ ኣሎ። ኣሉሚንየምን ዘይምርት ኣቻዮን የልሕም፡ ኣብ ቀረባ ዓመታት ድማ ኣብ ናይ ዜብረቕርቕ ካይላ-ጽንጽሕለ (ማይ ዘየሕልፍ ዝርሓት ካይላ) እውን ሰሪሑ።
እቶም ናብ ጃፓን ዝገበሮም ብዙሓት መገሻታት ነቲ ስርሑ ኣነቓቒሕዎን ጽልዋ ከምዝህልዎ ጌሩሉን እዩ፡ እዚ ማለት ድማ በቶም ንመስርሕ ምህዞ ሓዲሽ በሪ ክኸፍቱ ዝኻኣሉ ሓዲሽ መልክዕ ኣገላልጻን ማተርያላትን እዮም።