ናይክ
እቲ ኣካል ከም ሓደ ህንጻ፡ ሓደ ናይ ኣቻያ ኣስከሬን ንሓደ ህንጻን ኣካላቱን ብሓደ ብምስካም መጻውር ይኸውን።
ኣነ ቀራጻይ እየ፡ ኣብ 1970 ኣብ ንጉሳዊ ተቕዋም ስነ-ጥበብ ዝተማሃርኩ እየ። እታ ናይ መጀመርያ ንህዝቢ ዝቐረበት ስራሐይ፡ “ፖይከ መድ ዬስ” (“ሓደ ወዲ ምስ ዓዓ”) ኣብ ስሎትስፓርከን ኣብ ማልሞ፡ ኣብ 1978 ተመሪቓ።
ኣብ ሰማንያታት፡ ገለ ካብቶም ህቡባት ስራሓተይ፡ “ኮረን” (“እቶም ዘማርያን”) ኣብ ማእከል ኣደባባይ ናይ ኦስተርሱንድ፡ ከምኡ’ውን “ረሰናረር” (“ተጎዓዝቲ”) ኣብ ሃሰልብይ ጋርድ የጠቓልል። ኣብ ተስዓታት፡ “ኦሎፍ ፓልመ” ኣብ ናይ ሽወደን ባይቶኣዊ ህንጻ፡ “ጃስ ክራሸን” (“እቲ ህርመት ጃዝ”) ኣብ ሎንግሆልመን፡ ከምኡ’ውን “ገርት ፍረድሪክሶን” ኣብ ንይሾፒንግ የጠቓልል።
ኣብ’ቲ ሓዲሽ ሚለንየም ድማ፡ “ኮርቭ-ኢንግቫር” (“ኢንግቫር እቲ በዓል ግዕዝም”) ኣብ ሶልና፡ “ግረታ ጋርቦ” ኣብ ኣደባባይ ግረታ ጋርቦ ኣብ ስቶኮልም፡ “ኒልስ ፈርሊን ስተፓር ካርልስታድ” (“ ኒልስ ፈርሊን ሳዕስዒት ጠብጠብታ”) ኣብ ካርልስታድ፡ “ግሩቭቶልቫን” (“ሰራሕተኛታት ዕደና” ማሕበር ጉጅለ 12) ኣብ ኪሩና፡ ከምኡ’ውን “ፍሪድጆፍ ናንሰን” ኣብ ኣዳራሽ ከተማ ኦስሎ።