”ገዛ ልቦና” – ብኣልባስጥሮስን (ንስልማት ዚኸውን ጻዕዳን ልስሉስን ንማርሞ ዝመስል ዓይነት እምኒ) ብቆጽሊ ወርቂን ዝተሰርሐ ቅርጻ፡ 30 x 35 x 35 ሳሜ

“ፕላነትና ምእንቲ ክንንከባኸባ ልቦና የድልየና። ፕላነትና መቐምጢ ቤትና እያ፡ ገዛና እያ።”

ብዛዕባ ስራሐይ፡

ኣነ፡ ኣብ ሞንጎ እቲ ግዳማዊ ቅርጺን ውሽጣዊ ትሕዝቶኡን ዘሎ ሚዛን ግዱስ ድሌት ኣለኒ። እቲ እንታይነት ናይ’ቲ ግዳማዊን ውሽጣዊን ክፋላት ናይ’ዚ ቅርጻ’ዚ ነንሕድሕዱ ቀጻሊ በብተራ ይተኻኻእ። ቅርጻ፡ መጀመርያ ምስተቀርጸ፡ ናይ ሕዝቢ ሓሳብትን ስምዒትን ይጽበይ። ቅርጻ ምስ ተዓዛባይ ብመገዲ ምውስሳእ ጥራይ እዩ ትርጉም ዘልዎ መልእኽቲ ዜምሓላልፍ። ዝኾነ ነገር ይካኣል እዩ፡ እቲ ኢደ-ጥበበኛ ሓድሽ ዓለም ይፈጥርሞ ነቲ ተዓዛባይ ኣብ’ቲ መስርሕ ንኽሳተፍ ይዕድም። ምናልባት ነዛ ዓለም ንምፍላጥ፡ ሓድሽ ሓሳብ ምፍጣር እቲ ቀንዲ ባህርያዊ መገዲ ክኸውን ይኽእል እዩ።

www.instagram.com/korneevvictor/