ሓለውቲ

ኣብ ኩሎም ዘመናት፡ እምኒ ከም ሓደ ተቖጻጻራይ ናይ ባህሊታትን ናይ ሕብረተሰብ ምዕባለታትን ከምኡ’ውን ተቖጻጻራይ ናይ ወዲ ሰብ ትዕድልቲታት ኬይኑ ይረአ ነይሩ።
ከም ሓደ ስነ-ጥበባዊ ንዋት/ማተርያል፡ እምኒ ንእልፈ-ዓመት ጸኒሑ ኣሎ. . .

ሓደ በካሪ ዝባሃል ንድፋዊ ስነ-ጥበበኛን ጸራባይን፡ ቅድሚ ሓምሳ ዓመት ካብ ዓዲ ጥልያን ንሽወደን ግዒዙ። (www.stefanobeccari.com)
ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ምርኢት (ኤግዚቢሽን) ኣርእዩ፡ ኣብ ሃገራዊ ቤተ-መዘክር ናይ ናትሙስ፡ ኣብ ጉተንበርግ ዝርከብ ናይ ስነ-ጥበብ ቤተ-መዘክርን፡ ከምኡ’ውን ኣብ ሓያሎ ንኣሽቱ ተቕዋማት ናይ ሽወደን፡ ምርኢት ኣቕሪቡ። ኣብ ካልእ ክፍሊ ዓለማት ድማ፡ ኣብ ለንደን ዝርከብ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ቤተ-መዘክር፡ ኣብ ፓሪስ ዝርከብ ሃገራዊ ቤት ንባብ፡ ከምኡ’ውን ኣብ ባርሰሎና ዝርከብ ፉንዳችዮ ጆኣን ሚሮ፡ እቶም ካብ ስርሓቱ ዝሸመቱ እዮም።
መስራቲ ናይ’ቲ ግሎባዊ ናይ እምኒ ወርሻ፡ ን25 ዓመታት ዝኣክል ኣብ ሸውዓተ ዝተፈላለያ ሃገራት ናይ እምኒ ስነ-ቅርጻ ወርሻታት ከካይድ ዝጽንሐ ውድብ እዩ…(www.globalstoneworkshop.com)