Stjärnholm
Här presenteras de olika platserna som står till förfogande på Stjärnholm.
Platserna presenteras med en 360 panoramabild. Dessa är fotograferade på en höjd av 150cm, vilket gör att platsen kan upplevas annorlunda i verkligheten beroende på er reslighet.
Man kan med fördel zooma något i bild för att undvika ”fisheye”.

Röda prickar representerar Skulpturfestivalen.
Blå prickar representerar befintliga verk i skulpturparken.

Stjärnholm #1 och #2

Stjärnholm #3 och #4

Stjärnholm #5 och#6

Stjärnholm #7

Stjärnholm #8

Stjärnholm #9

Stjärnholm #10

Stjärnholm #11

Stjärnholm #12

Stjärnholm #13

Stjärnholm #14

Stjärnholm #15