”Linda”
Min skulptur ”Linda” utstrålar kanske inte hållbarhet i den
bemärkelsen att den är stabil för väder o vind.
Det är mer en skulptur av det mänskliga som är skört.

Linda – Åsa Holmlund – Koordinaten

Vad som är beständigt o hållbart är för mig det
mänskliga, det humana inom oss. Det vi bör ta hänsyn till i vårt samhälle vilket runt oss förvandlas till stora klyftor, nedmontering av tidigare avtal och utnyttjande av människan, till en gräns där vi måste vara robotar i kapitalets lek med oss.
Rätten att vara människa.

Jag studerade skulptur på Konstfackskolan, Stockholm i början av 1970-talet. det tog år efteråt till att hitta mitt uttrycksätt o mitt material.
På ett sätt började jag om från början när jag förstod att det var trä som skulle bli mitt egentliga material.

Trä, ett varmt och i sig uttrycksfullt ämne att arbeta i, att tälja, hugga.
Begränsningarna o möjligheterna i materialet är med och styr processen.
Därför alltid utmanande.
Jag målar mina skulpturer. Uttrycket är viktigt för mig. Ofta är människan i fokus.
Trä är ett obeständigt material, om man inte ständigt vårdar det för skulptur utomhus. Så jag har också arbetat i sten o brons, två beständiga o vackra material.

www.aasaholmlund.se