”Frökapsel”

I mitt verk Frökapsel vill jag belysa en liten livsform som är så viktig. Ett frö är en källa till liv och bär med sig grunden till nya livsformer som utvecklas till olika självständiga individer och tankemönster i samhällen. Vi är alla en kedja av celler och organismer i utveckling och behöver varandra för vår gemensamma överlevnad. Fröformen sprids över mark och i vatten och behöver friska jordar och friska hav för att kunna utvecklas.

I mina skulpturala verk vill jag lyfta fram de små formerna, byggstenarna och symbolerna som är viktiga för vår överlevnad. Ett sökande efter en tidlös dimension i gränsen mellan kultur och natur. Mitt konstnärliga arbete kretsar även kring små mikroorganismer som ger livgivande syre till hav och luft – uråldriga arketypiska former tagna ur havets mångfald och ur livets ursprung där jag inspireras och formar i olika material. Sedan utbildningen i skulptur på Konstfack i Stockholm har jag varit verksam som konstnär, tecknare och grafisk formgivare. Mitt arbete innefattar utställningar, offentliga uppdrag samt att jag även gör layout, illustration och formgivning. Jag gillar att pendla mellan tvådimensionellt skissande och sedan arbeta tredimensionellt i olika material.

www.ann.se
www.instagram.com/annkarinmaria