“ሰለስተ ስጕምትታት ናብ መንግስተ ሰማይ” ብሓምኹሽታይ ‘ቦሁስ’ ዝበሃል ጸሊም እምኒ ዝተሰርሐ ቅርጻ እዩ። ብስያፍ ሸነኹ ሰለስተ ደረጃታት ተጸሪቡ ዝወጸ ኮይኑ፡ ነቲ ቅኑዕ ርቡዕ ኩርናዓዊ ብሎክ ኣብ ክልተ ዝቆረጽኩሉ ኣሰራት ናይ ዝተነድለ ነዃላት ይርኣዮ። እቲ ዝሰፍሐ ሸነኹ ሓርፋፍ፣ ምስቲ እቲ ብሎክ ተጸሪቡ ቅርጻ ከይኮነ ኸሎ፡ ብመዓድን ሃብታም ዝኾነ ማይ በቲ ነቓዓት ይዛርየሉ ምንባሩ፡ ዘይተወደአ ዝቀያየር ሕብሪ ዚህልዎ ገጽ ኣለዎ።

ጸሊም እምኒ ዞባ ቦሃስ ልዕሊ 900 ምልዮን ዓመታት ዕድመ ኣለዎ፡ ዘላቒ ዓይነት (ዘተኣማምን) መሳርሒ ክትረክብ እንተ ዄንካ ብዙሕ ክትደሊ ኣሎካ።

ይኹን እምበር ከም መግለጺ መርበብ ሓበሬታ ዊኪ ፒድያ፡ እዚ ዓይነት ከውሒ ኣብ ሽወደን እቲ ውልዶ ዓይነት ኣኻውሕ እዩ። ክወና (መንጽር) ግዜ። ብተወሳኺ፡ ንስነ ቅርጻ፣ ጽርግያታት፣ ህንጻታት፡ ዝኸውን መሳርሒታት ንምርካብ፡ ክንደይ ዝኸውን ናይ ከውሒ ኩምራ ክንሰብር ኣሎና ኢልና ንገዛእ ርእስና ክንሓትት ንኽእል ኢና። ዘላቒ ድዩኸ?

እቲ ቅርጺን ደረጃታት ኣእማን ናይቲ ስነ ቅርጻን፡ ንናይ ነፍስ ወከፍ ሰብ፡ ንላዕሊ ገጹን ንቕድሚትን ዝጽዕቶ ፋሕተርተር፡ ከርኢ ዝፈተንክዎ መግለጺ እዩ።

ይኹን እምበር ናብ ላዕሊ ክትበጽሕ ማዕረ ክንደይ ቀሊል እዩ? ወይ ክኣ ጽብቕ ጅማሮ ክትረክብ ማዕረ ክንደይ በዳሂ ክኸውን ይኽእል? ጫፍ ናይቲ ስነ ቅርጻ ቀጢንን ጸቢብን እዩ፡ ኣብ ታሕታይ ደረጃ በጺሕካ ናብ ላዕሊ ክትድይብ ከቢድ እዩ።
ምስ ጻዕሪ ዝዳረግ ጻማ ኣለዎ ድዩኸ?

እቲ ስነ ቅርጻ ኣስታት 3.5 ሜ x 2.4 ሜ ዓቐን ከምኡ’ውን 5 ቶን ክብደት ይምዘን።