ምልክት ፕሊምሶል (ኣብ መራኽብ ጽዕነት ዝግበር)

ብዛዕባ ካብ 19 ክፍለ ዘመን ኣትሒዙ ኣብ መራኽብ ቀንዲ ኣርእስቲ ድሕነት፡ ምልክት ጽዕነት መራኽብ ብዙሕ እየ ዝሓስብ፡
“ሓንቲ መርከብ ቅድሚ ምጥሓላ ክሳብ ክንድዚ ክትጽዓን ትኽእል ኔይራ”
ባሕርታትናን መሬትናን እዛ ፕላነት ክትሓቕፎን ክተፍቅዶን ካብ ትኽእሎ ንላዕሊ ጽዒንናያ ኣሎና. . .
እዚ ገመድ መሬት ምስ ባሕሪ ዝራኸበሉ እዩ። ጥንታውያን ጥበባት ምስ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ዝራኸበሉ እዩ። ቀደም ምስ ሕጂን ምስ መጻኢን ይራኸብ። ኩሉ ነገር ናብ ሓደ ሓድሽ ተምሳሌታት ይጸናበር።
ኣብ ውሽጢ መዓሙቕ ስምዒተይ – ዳርጋ መቐጸልታ ናይ ምልክት ፕሊምሶል
– ምልክት ኮይኑ ብመዐሸግ መርከብ ረጉድ ገመደይ፡ መሬትን ባሕሪን ዘራኽበሉ፡ ባሕሪ ባልቲክ ምስ ኦክሰሎሱንድ።

ስእሊ: ኢንግሪድ ኤናርሶን

ንብዙሕ ዓመታት፡ ንህዝባዊ ቦታታት ዝኸውን ስነጥበባዊ ስርሓት እሰርሕ ነይረ፡ ከም ዝመስለኒ “ስነ ቅርጻ/ ኣከባብያዊ/ መአከቢ ስፍራታት” ክትነድፍን ክትምህዝን ስምዒት ዘለዓዕል እዩ።
ስራሕተይ ኩሉ ግዜ ንጹር ስፍራ ከምኡ’ውን ምስቲ ፍሉይ ስነ ህንጻ፣ ታሪኽን ልዕሊ ኹሉ ኽኣ ምስ ተጠቀምትን ወነንቲ እቲ ስፍራን ምውስሳእ ዝመርጹ እዮም። እቲ ቀሊል፣ ረቂቅ ቅርጽታትን ሕብሪታትን፡ ኣብ ፈጠራታተይ፡ ብመንጽር ሕሉፍ፣ ህልዊን መጻኢን ጠመተ፡ ዝጥቀመሎም መልክዓት እዮም።
ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ኣብቲ ናይ ክሊማን ክሊማዊ ለውጢን፡ ከምኡ’ውን ብመንጽር ዓውድታት ስነፍልጠት ንመሬት ብደረጃ ዓለም ከመይ ከም ዝጸልዎን ዘሎኒ ተመስጦ እናተኮርኩ መጺአ።

እቲ ረጒድ ገመድ ብምትሕብባር ኣብ ኣልቫንገን ዝርከብ ቤተ መዘክር ኣሰራርሓ ኣግማድ ብኢድ ዝእለም እዩ።

እቲ ባሕሪ ማዕረ ክንደይ ጥዑይ እዩ?
እቲ መሬት ማዕረ ክንደይ ጥዑይ እዩ?
ደቂ ሰብ ማዕረ ክንደይ ጥዑያት እዮም?
ደቂ ሰባት፡ ኣብ ዘላቒ ሕብረተሰብ ከምኡ’ውን ክሊማዊ ለውጢ ኣብ መሬት/ ባሕሪን ዘለዎ ጽልዋታት እንታይ እዮም?